Author Archives: dvleeuwen

Flame Prevent heeft zeer mooi onderhoudscontract gegund gekregen

Onderhoudscontract Meppelerdiepsluis

Zeer trots kunnen we melden dat Flame Prevent het onderhoudscontract Meppelerdiepsluis gegund heeft gekregen aan alle elektrische en veiligheid technische installaties.

Flame Prevent en haar partner Concept Elektro zullen het onderhoud uitvoeren aan de gehele besturing van zowel de nieuwe brug alsmede de schutsluit in Zwartsluis.

Flame Prevent is er van overtuigd dat door de jarenlange samenwerking met Concept Elektro dit een succes zal zijn voor Rijkswaterstaat en Strukton Reef.

Daar het object Meppelerdiepsluis van essentieel belang is voor zowel de scheepvaat alsmede het wegverkeer dient de betrouwbaarheid van het door Reef in samenwerking met Flame Prevent Interim Management gebouwde brug en schutsluis in de topstaat te blijven zoals deze is opgeleverd.

Om dit te realiseren is betrouwbaarheid en kwaliteit vereist welke Strukton Reef Infra heeft gevonden in Flame Prevent. Flame Prevent heeft aangetoond dat samen met Concept Elektro accuraat, flexibel, kundig en betrouwbaar te zijn. Wij zijn daarom Reef infra dankbaar voor het gunnen van dit contract.


Schutsluis Primeur in Zwartsluis

13 september was het zo ver.

Terwijl Nederland enige vorm van last ondervond van de eerste herfststorm, Steeg het water in Zwartsluis.

Het hoge water zorgde ervoor dat de waterkering geactiveerd diende te worden. Tijdens de geactiveerde waterkering melde zich een schip de “HEBO” om door de waterkering te worden begeleid.

Schutsluisprimeur voor HEBO


Overdracht Meppelerdiepsluis

Het project Meppelerdiepsluis heeft haar laatste mijlpaal met groot succes bereikt.

Na een succesvolle Sat en een opvolgende Sit is het complex overgedragen aan de bedienaars van het complex.

Diego van Leeuwen heeft hier als integraal Projectmanager elektrotechnische installaties en besturing en bediening een zeer succesvol gevolg aan gegeven.

Zonder enige vorm van problemen zijn de laatste, zeer goed voorbereide, testen uitgevoerd en is vanaf heden de nieuwe Schutsluis door Diego van Leeuwen, welke in opdracht van Strukton Reef het geheel begeleid, overgedragen.

Flame Prevent verzorgt nu het opleverdossier Technische installaties en zal de laatste details verzorgen zodat de officiële oplevering 1 september kan plaatsvinden.

Wederom heeft Flame Prevent Interim Management projectproblemen aangepakt, opgelost en tot een succes weten te brengen.

Diego van Leeuwen noemt het een zeer succesvolle laatste test week en overdracht. De samenwerking met Strukton Reef heeft er voor gezorgd dat er een zeer mooi sluiscomplex is gebouwd in Zwartsluis.

 

 


Project Meppelerdiepsluis heeft eerste mijlpaal bereikt.

Het verplaatsen van de brug inclusief het inbedrijfstellen is zeer succesvol verlopen.

Onder het toeziend oog van opdrachtgever Rijks Waterstaat heeft het Team een succesvolle week achter de rug.

7 dagen hard werk heeft zijn vruchten afgeworpen.

Alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische systemen zijn probleemloos in bedrijf gesteld en opgeleverd.

Het resultaat van 7 dagen 24 per dag hard werk, onder verantwoordelijkheid van Flame Prevent Interim Management voor de hard en software bediening en besturing, dit geweldige resultaat.

Time laps verplaatsing

 

 

 


Project Meppelerdiepsluis vordert.

Door alle project betrokkenen wordt er zeer hard gewerkt naar de zeer belangrijke mijlpaal welke in week 8 gaat plaatsvinden.

De brug zal van haar tijdelijke positie worden verwijderd en worden verplaatst naar de definitieve locatie.

Hierop volgend zal een week volgen van 24 uur per dag testen.