Rookmelders

Hier proberen we u uit te leggen waarom een bepaalde melder belangrijk is,

waar men deze het best kan monteren etc.

Brandbeveiliging

Preventiemaatregelen kunnen uw leven redden!

 

Brand

Brand in huis overkomt ons niet. Tenminste, dat denken we altijd. De beangstigende waarheid is dat het

totale aantal branden in Nederland in huis geschat wordt op ruim 5000 per jaar.

Brand kan overal in huis en op ieder moment toeslaan. Het nemen van preventiemaatregelen kan echter uw leven en dat van uw gezin redden.

 

Productinformatie Rookmelders

 

Waarom een rookmelder?

Rookmelders geven u een vroegtijdige waarschuwing in geval van brand.

Bij een bepaalde concentratie rookdeeltjes geeft de melder een scherp geluidssignaal. Het waarschuwt u direct.

Immers, bij brand telt iedere seconde:

Als u slaapt, ruikt u niets.

Het blijkt dat de meeste branden met dodelijke afloop ‘s nachts plaatsvinden. Tijdens uw slaap werkt uw reukorgaan niet. Uw neus is uitgeschakeld! Bij brand raakt u door de vrijkomende koolmonoxide in een nog diepere slaap.

Daarom is het belangrijk dat u op tijd gewekt wordt met een luid signaal.

 

Rook en vuur kunnen uw gezin binnen 3 minuten verstikken.

Mensen verwachten dat brand licht is, integendeel! Rook is zwart. Zelfs bij een brand overdag kunt u bijna niets zien en verliest u uw gevoel voor oriëntatie. In gemiddeld 3 minuten kan uw hele huis met rook gevuld zijn.

 

Rook is giftig en heet.

Door het inademen van schadelijke gassen raakt u snel buiten bewustzijn. Verder veroorzaakt brand een intense hitte. Zo intens, dat het menselijk lichaam stopt met functioneren.

 

Waar bevestigen?

Wij adviseren u:

 

 • Een minimum van twee rookmelders te plaatsen, zelfs in huizen met één verdieping.
 • Een rookmelder te plaatsen op iedere slaapkamer en op de gang die naar de slaapkamer leidt.
 • Een rookmelder te plaatsen op de eerste verdieping bovenaan het trapgat.
 • Onjuiste plaatsing kan er voor zorgen dat rook te laat gesignaleerd wordt. Het is daarom zeer

belangrijk dat u de bij de rookmelder bijgevoegde gebruiksaanwijzing zorgvuldig leest.

 

Onderhoud van rookmelders

 

Rookmelders zijn eenvoudig te onderhouden.

 • Test uw rookmelder iedere maand door de testknop in te drukken.
 • Verwijder NOOIT de batterij, behalve wanneer u deze vervangt door een nieuwe.
 • Reinig de rookmelder minimaal eenmaal per jaar door er met een stofzuiger langs te gaan.

 

Soorten rookmelders

Alle Flame Prevent verkrijgbare rookmelders:

 

 • Werken op een batterij (m.u.v. de 230 volt rookmelders , die werkt zowel op het lichtnet als

op een batterij);

 • Zijn draadloos en worden inclusief batterij geleverd;
 • Zijn eenvoudig te bevestigen met de bijgeleverde schroefjes;
 • Geven een piepsignaal wanneer de batterij leeg raakt;
 • Hebben een testknop waarmee alle functies getest kunnen worden;
 • Hebben 1 jaar garantie.

 

De rookmelder met lampje verlicht uw vluchtroute met een krachtige lichtbundel in geval van nood. Speciale hittemelder die reageert op hitte in plaats van rook, zeer geschikt voor de keuken of ruimtes waar gerookt wordt. Deze rookmelder wordt aangesloten op het lichtnet en is verplicht bij iedere nieuwe woning! Ook wanneer u een woning verbouwd heeft, is het verplicht deze rookmelder te plaatsen. Wanneer de spanning op het lichtnet onderbroken wordt, werkt de rookmelder op de 9 volt batterij. Deze draadloos koppelbare rookmelder zorgt ervoor dat u overal in huis het alarmsignaal goed kunt horen wanneer er brand gedetecteerd wordt. Wanneer één van de rookmelders afgaat, zullen alle gekoppelde rookmelders alarm geven, zodat u, ook wanneer er brand is op zolder, direct gewaarschuwd wordt.

Rookmelder ontsnappingslicht

Rookmelder standaard  230 volt

 

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar, reukloos, smaakloos en zeer dodelijk gas, dat door onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen geproduceerd wordt. Het is een zeer giftig gas dat 250 keer sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Potentiële bronnen van CO in uw woning zijn; gaskachels, boilers, (bad)geisers, houten kolenkachels, houtskoolbranders, CV-ketels, open haarden en gasfornuizen. Een verstopte schoorsteen, een geblokkeerde schoorsteenopening of onjuist luchten kan ook problemen veroorzaken. Koolmonoxide kan voorkomen in ieder huis, zowel oud als nieuw.

 

Waarom een koolmonoxidemelder?

Het CO-gas is een sluipmoordenaar;

U kunt het niet zien, proeven of ruiken.

Koolmonoxide kan al fataal zijn voordat u door heeft dat het aanwezig is.

Koolmonoxide weegt ongeveer hetzelfde als lucht en verspreidt zich razendsnel en gelijkmatig door uw huis.

Een koolmonoxidemelder waarschuwt u vroegtijdig voor een gevaarlijke concentratie koolmonoxide door middel van een luid alarmsignaal.

 

Waar bevestigen?

Flame Prevent adviseert u:

 • Minimaal één koolmonoxidemelder in uw huis te plaatsen.
 • Een melder te plaatsen in een ruimte waar zich een potentiële koolmonoxidebron bevindt (uitgezonderd de badkamer en keuken).
 • afhankelijk van het type melder kan de melder zowel op ongeveer 150 cm hoogte aan de muur bevestigen, alsmede aan het plafond!.

  De bij Flame Prevent verkrijgbare

koolmonoxidemelder :

 • Waarschuwt u vroegtijdig voor een gevaarlijke concentratie CO;
 • Is eenvoudig te bevestigen met de bijgeleverde schroefjes;
 • Geeft een luid alarmsignaal;
 • Heeft een pauze/testknop.
 • Werkt op een standaard 9 volt batterij.
 • Is draadloos.
 • Is vrijwel overal te plaatsen.
 • Wandbevestiging is mogelijk.
 • Geeft status batterij aan.
 • Heeft 5 jaar garantie.

 

Het blijft onbegrijpelijk dat er jaarlijks vele slachtoffers vallen door koolmonoxide vergiftiging. een co-melder is niet duur en red simpelweg levens.

Er zijn verhalen van mensen die jaren lang psychische hulp krijgen voor hoofdpijnen waar uiteindelijk koolmonoxide vergiftiging de basis bleek te zijn!

Koolstofmonoxide of koolmonoxide, vroeger ook wel kolendamp genoemd, is een polaire anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO. In de volksmond wordt het vaak gewoonweg CO genoemd. Het is een kleurloos gas dat onder meer ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen (de meeste organische verbindingen). Het is een vrij belangrijke stof in de chemische industrie. Koolstofmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos. Hierdoor is het erg gevaarlijk. Het gas is fractioneel lichter dan lucht.

Het oxidatiegetal van koolstof in koolstofmonoxide is +II, in plaats van het gebruikelijke +IV. Het kan daarom verder geoxideerd worden tot koolstofdioxide en is daarom brandbaar: CO + O2 = 2CO2
 

Gasmelder

Bij Flame Prevent vindt u twee soorten gasmelders, een butaan/propaangasmelder en een aardgasmelder.

Wanneer de gasconcentratie een bepaalde hoogte heeft bereikt zal de gasmelder u tijdig waarschuwen door een luid geluidssignaal te geven.

De butaan/propaangasmelder RM410 is zeer geschikt voor gebruik in de caravan of op de boot, onmisbaar bij gasboilers, gaskachels, geisers en gasfornuizen. de gasmelder kan zowel op 230V alsmede 12V worden aangesloten.

 

De aardgasmelder RM400 is geschikt voor gebruik in de woning, onmisbaar bij gasboilers, cv ketels, gaskachels, geisers en gasfornuizen.

De aardgasmelder heeft een 230 volt aansluiting, de butaan/propaangasmelder heeft een 12 volt aansluiting en is daarom bijzonder geschikt voor gebruik in de caravan of op de boot.

 

Waar bevestigen?

Het is van groot belang dat de gasmelder op de juiste plaats is bevestigd.

De gasmelder moet maximaal 5 meter van het gasapparaat of gasfles worden geplaatst.

 

Voor detectie van aardgas:

Aardgas is lichter dan lucht. De ideale plaats voor bevestiging is daarom zo hoog mogelijk tegen de wand.

 

Voor detectie van propaan en butaan:

Deze gassen zijn zwaarder dan lucht. De ideale plaats voor bevestiging is daarom zo laag mogelijk, op maximaal 30 cm van de vloer.

Ondanks alle preventieve maatregelen kan er toch brand in huis ontstaan. Zorg dan dat u de juiste brandbestrijdingsmiddelen in huis heeft.