Ontzorgt:

Of het nu gaat om;

 • Infra Technische oplossingen
 • Interim Management (gespecialiseerd in complexe projecten)

Maar naast de Infra Technische oplossingen heeft Flame Prevent tevens een aparte Divisie betreffende, Interim Management een Ingenieurs Bureau & Brandbeveiliging.

In deze moet er gedacht worden aan:

Brandbeveiliging:
 • Brandbeveiligingsinstallaties & Blusmiddelen
 • Stand-alone Rook- & Gas detectie
 • Brandwerende doorvoeringen
 • Brandveilig impregneren
 • Beheerderstaken
 • Opleidingen
 • Flame Prevent kan zorg dragen voor het impregneren van al uw zakelijke en priv√© goederen.
 • Cursus Beheerder brandmeldinstallatie
 • Installatie deskundige BMI
 • Onderhoud deskundige BMI

Infra Techniek & Ingenieursbureau:

 • In eigenbeheer ontwikkelde beweegbare brugkoeling
 • Ontwerp besturingstechniek Bruggen & Sluizen

Interim Management:

 • Projectmanagement
 • Contractmanagement
 • Technischmanagement
 • Storingsmanagement
 • Verandermanagement

Schroom niet om contact met ons op te nemen!

info@flame-prevent.nl voor meer informatie.

———————————————————————————-

Maar ook onze afdeling Infra is al 20 jaar een vaste waarde bij de bekende en gerenommeerde projecten.

Enkele projecten alwaar Flame Prevent bij betrokken is geweest of is op het gebied van Projectmanagement, Ontwerp, Contract Management en/ of Technisch management;

 • Realisatie 2e Coentunnel
 • MOBZ Zeeland
 • Meppelerdiepsluis en Brug
 • Reevesluis
 • Ketelbrug
 • Lorentz Sluizen & bruggen
 • Stevin Sluizen & bruggen
 • Naviduct
 • Houtribsluizen
 • Ramspol Brug
 • Krabbergat sluizen
 • Ijsselmeer Afsluitdijk
 • Rijkswaterstaat
 • Croon Wolter Dros
 • Structon
 • Engie

Hier wordt door Flame Prevent zorg gedragen voor:

 • Systemengineering
 • Contractmanagement
 • Ontwerp
 • Besturing
 • Realisatie
 • Technisch Management

Whether it’s about;

 • Infra Technical Solutions
 • Interim Management (specialized in complex projects)

But in addition to the Infra Technical solutions, Flame Prevent also has a separate Division concerning, Interim Management and Engineering Office & Fire Protection.

In this case, one should think of:

Fire protection:

 • Fire protection systems & extinguishing agents
 • Stand-alone Smoke & Gas detection
 • Fire-resistant penetrations
 • Fireproof impregnation
 • Admin tasks
 • Training
 • Flame Prevent can take care of impregnating all your business and private goods.
 • Course Manager fire alarm system
 • Installation expert BMI
 • Maintenance expert BMI

Infra Techniek & Ingenieursbureau:

 • In-house developed movable bridge cooling
 • Design control technology Bridges & Locks

Interim Management:

 • Project management
 • Contract management
 • Technical management
 • Fault management
 • Change management

Do not hesitate to contact us!

info@flame-prevent.nl

for more information.

———————————————————————————-

But our Infra department has also been a fixed value in the well-known and renowned projects for 20 years.

Some projects in which Flame Prevent has been or is involved in the field of Project Management, Design, Contract Management and / or Technical Management;

 • Realisation¬†2ndCoentunnel
 • MOBZ Zeeland
 • Meppelerdiepslocks en Bridge
 • Reeve locks
 • Boiler bridge
 • Lorentz Locks & bridges
 • Stevin Locks & bridges
 • Naviduct
 • Houtrib Bridge and locks
 • Ramspol Bridge
 • Krabbergat locks
 • Ijsselmeer Afsluitdijk
 • Rijkswaterstaat
 • Croon Wolter Dros
 • Structon
 • Engie

Flame Prevent takes care of:

 • Systems engineering
 • Contract
 • Design
 • Control
 • Realization
 • Technical Management