Privacyverklaringen


Flame Preventverwerkt persoonsgegevens van verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep is een aparte privacyverklaring opgesteld.

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: info@flame-prevent.nl

Flame Preventverwerkt persoonsgegevens van verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep is een aparte privacyverklaring opgesteld.

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: info@flame-prevent.nl

Privacyverklaring deelnemers opleidingen

Flame Prevent gevestigd aan Heemsteedse Dreef 289 te Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flame Prevent verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken als je een opleiding of cursus gaat volgen bij Flame Prevent.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum en plaats
 • Nationaliteit
 • Betalingsgegevens
 • Opleidingsgegevens
 • Studievoortgang

Indien er aanvullende eisen zijn voordat je kunt deelnemen aan een opleiding:

 • Vooropleiding (CV)
 • Legitimatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Flame Prevent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie met de deelnemer
 • Informeren en adviseren
 • Registratie en administratieve afhandeling
 • Verzorgen van de gekozen opleiding of cursus
 • Versturen van de nieuwsbrief
 • Verifiëren van een uitgegeven diploma of certificaten door Flame Prevent als daarom gevraagd wordt

Flame Prevent verwerkt deze persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flame Prevent heeft voor het bewaren van jouw persoonsgegevens een onbeperkte bewaartermijn vastgelegd. Dit doet Flame Prevent vanwege het servicebeleid. Op deze manier kan Flame Prevent jou als deelnemer tijdig informeren als je certificaat verloopt en je tijdig aanmelden voor een (herhalings)opleiding of cursus. Flame Prevent kan je dan ook informeren over ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en over je persoonlijke ontwikkeling. Je hoeft je gegevens dan niet nogmaals met ons te delen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flame Prevent verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als je een opleiding volgt in opdracht van je werkgever dan kan je werkgever vragen om inzage in jouw prestaties en voortgang. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Flame Preventblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Flame Prevent Group, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flame-prevent.nl

Flame Prevent wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flame Prevent neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flame-prevent.nl

Wijzigingen

Flame Preventkan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina.

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 21-10-2022